PROFESJONALNA POMOC MEDYCZNO-ORZECZNICZA
W OBRONIE NIESŁUSZNIE OSKARŻANEGO
PERSONELU MEDYCZNEGO I PODMIOTÓW MEDYCZNYCH

Eksperci:

Jesteśmy zespołem lekarzy-ekspertów posiadających doświadczenie w opiniowaniu sądowo-lekarskim w sprawach cywilnych i karnych na rzecz sądów i prokuratur. Lata współpracy z firmami ubezpieczeniowymi sprawiły, że dysponujemy doświadczeniem w ustalaniu zasadności roszczeń.
Zajmujemy się analizą prawną z zachowaniem zasad orzecznictwa sądowo-lekarskiego oraz medyczną wszystkich przypadków działań podejmowanych wobec pacjentów, oceniając ich prawidłowość oraz skutki w myśl przepisów kodeksu karnego i cywilnego.

Zdajemy sobie sprawę, że lekarze klinicyści i prawnicy nie zawsze mają dostateczne doświadczenie w prowadzeniu obrony osób podejrzanych i oskarżonych w nietypowych sprawach o „błędy medyczne”. Oceniamy każdy przypadek indywidualnie, by ostateczne wnioski stanowiły dowód w postępowaniu sądowym. Nasze konkluzje oparte na analizie medycznej i prawniczej dają najwyższe gwarancje sukcesu w procesie obrony.

Hibinimus Sebastian Krześniak
tel. 600-755-561
NIP: 797-169-06-08
mail: hibinimus@wp.pl

Adres korespondencyjny:
ul. Rojna 52/81
91-134 Łódź