PROFESJONALNA POMOC MEDYCZNO-ORZECZNICZA
W OBRONIE NIESŁUSZNIE OSKARŻANEGO
PERSONELU MEDYCZNEGO I PODMIOTÓW MEDYCZNYCH

Działalność:

Stale rośnie wysokość i częstość odszkodowań oraz zadośćuczynień wobec stwierdzanych nieprawidłowych działań medycznych, przy czym orzeczenia nie zawsze są uzasadnione, bowiem wynikają z nie dość profesjonalnej obrony personelu medycznego.
W imię obiektywizacji ustaleń dokonujemy oceny medyczno-prawnej, w której określamy prawidłowość działań medycznych pod kątem obalenia niezasadnych zarzutów, roszczeń odszkodowawczych i sądowych, a także skutki w myśl przepisów kodeksowych.
Oferujemy fachowe i w pełni merytoryczne przygotowanie obrony osób podejrzanych i oskarżonych poprzez analizę stanu faktycznego oraz ocenę sądowo-lekarską.
Posiadamy kompetencje służące ukierunkowaniu obrony, ustaleniu zakresu pytań do biegłego powołanego przez sąd czy prokuraturę; dysponujemy wiedzą specjalistów z wieloletnim doświadczeniem klinicznym i orzeczniczym w opiniowaniu sądowo-lekarskim.
Fachowa obrona, poparta wiedzą medyczną, uniemożliwia bezpodstawną polemikę, bowiem dostarczane przez nas opinie są jasne, zrozumiałe i rzetelnie opracowane.
Naszą dewizą jest skonkretyzowane podejście do indywidualnych przypadków i silne – poparte argumentami – udowodnienie istotnych w sprawie kwestii.

Hibinimus Sebastian Krześniak
tel. 600-755-561
NIP: 797-169-06-08
mail: hibinimus@wp.pl

Adres korespondencyjny:
ul. Rojna 52/81
91-134 Łódź