PROFESJONALNA POMOC MEDYCZNO-ORZECZNICZA
W OBRONIE NIESŁUSZNIE OSKARŻANEGO
PERSONELU MEDYCZNEGO I PODMIOTÓW MEDYCZNYCH

Zespół orzeczniczy:

Naszym zadaniem jest profesjonalna pomoc medyczno-orzecznicza w obronie niesłusznie oskarżanego personelu medycznego i podmiotów medycznych:

  • w sprawach karnych i cywilnych;
  • w postępowaniu przygotowawczym;
  • w postępowaniu sądowym;
  • w sprawach przed Wojewódzkimi Komisjami ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych;
  • w sprawach przed sądami lekarskimi i innymi organami samorządu lekarskiego.

Hibinimus Sebastian Krześniak
tel. 600-755-561
NIP: 797-169-06-08
mail: hibinimus@wp.pl

Adres korespondencyjny:
ul. Rojna 52/81
91-134 Łódź